Karaj Dam

 

Karaj dam

Karaj dam, 1350s

Comments